Praktijkfolder – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Tzummarum – TZUMMARUM

Welkom op de website van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Tzummarum

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!
Bel de praktijk: 0518-481232 , keuze 1 ( iedere werkdag van 8.00 tot 17.00 uur (woensdags 8.00 – 12.00 uur).
Buiten werktijden: 0900-1127112 (Dokterswacht) waarneming avond-, nacht- en weekenden.

Medicijnen

Medicatie kunt u bij voorkeur telefonisch via de receptenlijn(keuze 2) of per mail bestellen.
Medicatie kan 2 werkdagen na bestellen worden opgehaald vanaf 14:00uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag.
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8:00 en 10:00 uur.

Praktijk overname

Wellicht heeft u reeds vernomen dat dokters Mark en Kirstin Eisinger hebben besloten om naar Noorwegen te verhuizen.
Voor alle info verwijzen wij u naar onderstaande groene knop voor praktijk nieuws.

Vakanties en vrije dagen

De Locatie Tzummarum is gesloten van 25-12-2021 t/m 09-01-2022
Waarneming praktijk Bjirmenstate, tel: 0517591255

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Tzummarum
Jel Rinckesstrjitte 2 8851 ED TZUMMARUM

Praktijkfolder

Afspraken
Voor het  maken van afspraken graag bellen tussen 08:00 en 10:00uur.

Feest en/of cursusdagen

Op bovenstaande dagen is de praktijk gesloten.

Contactgegevens
Huisartsenpraktijk Tzummarum
Jel Rinckesstrjitte 2
8851 ED TZUMMARUM
Telefoon:  0518-481232
Fax:            0518-481585
Spoed:       0518-481232 – keuze 1
Receptenlijn: 0518-481232 – keuze 2
Assistente:     0518-481232 – keuze 3
Mailadres: huisartsenpraktijk-tzummarum@ezorg.nl

Spoedgevallen
Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!
Buiten werktijden: 0900-1127112 (Dokterswacht)
Bel de praktijk: 0518-481232 , keuze 1

Openingstijden
De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur (woensdags 8.00 – 12.00 uur).

Medicijnen
Medicatie kunt u bij voorkeur telefonisch via de receptenlijn(keuze 2) of per mail bestellen. Bij uitzondering mogen er doosjes worden ingeleverd.
Medicatie kan 2 werkdagen na bestellen worden opgehaald vanaf 14:00uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Spreekuur op afspraak
Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Het spreekuur is uitsluitend volgens afspraak (met uitzondering van spoedgevallen).
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8:00 en 10:00 uur. Voor eenvoudige vragen kunt u ook de assistente bellen (zo nodig belt de huisarts u terug).
Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.
De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
Bij verwondingen of andere spoedeisende zaken, (tijdens openingstijden) kunt u natuurlijk direct naar de praktijk komen. Graag even bellen vooraf of laten bellen is verstandig. De assistente kan dan zorgen dat de huisarts dan op de praktijk is.
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Avond-, nacht- en weekenddienst
Dokterswacht Friesland
De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de Dokterswacht Friesland.

Openingstijden Dokterswacht
Iedere werkdag na 17.00, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.
De huisartsenpost is niet zonder telefonische afspraak te bezoeken.
Telefoon Dokterswacht: 0900 – 1127112

Afspraken
Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost

Het adres van de huisartsenpost Leeuwarden is:
Henri Dunantweg 2  Leeuwarden ( naast spoedeisende hulp MCL)

Waarneming in vakanties
De waarneming in vakanties wordt verzorgd door :
Praktijk Bjirmenstate
Bjirmenstate 52
8855 GB  Sexbierum
tel. 0517 – 591255

Bloedprikken
LET OP: bloedafname en inleveren materialen op priklocaties alleen op afspraak! Ga naar hal.frl
Het laboratorium in Leeuwarden heeft de onderzoekscapaciteit en priklocaties aangepast. Voor meer informatie verwijs ik u naar Certe Tel: 058-286 7930 of kijkt u op www.certe.nl.

Dichtstbijzijnde priklocaties
;
Locatie Kleyenburg HAC Franeker, noorderbolwerk 4 (Maandag, dinsdag en vrijdag van 08:30uur – 10:00uur)
Prikpost Harlingen, Achlumerdyk 2, (elke werkdag van 08:00uur-12:15uur en van 13:00uur – 16:00uur)

Bankrekeningnummer Praktijk
NL44 ABNA 0578 9328 22 ten name van Eisinger en Jalink te Ried