Praktijkinformatie – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Tzummarum – TZUMMARUM

Welkom op de website van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Tzummarum

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!
Bel de praktijk: 0518-481232 , keuze 1 ( iedere werkdag van 8.00 tot 17.00 uur (woensdags 8.00 – 12.00 uur).
Buiten werktijden: 0900-1127112 (Dokterswacht) waarneming avond-, nacht- en weekenden.

Medicijnen

Medicatie kunt u bij voorkeur telefonisch via de receptenlijn(keuze 2) of per mail bestellen.
Medicatie kan 2 werkdagen na bestellen worden opgehaald vanaf 14:00uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag.
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8:00 en 10:00 uur.

Praktijk overname

Wellicht heeft u reeds vernomen dat dokters Mark en Kirstin Eisinger hebben besloten om naar Noorwegen te verhuizen.
Voor alle info verwijzen wij u naar onderstaande groene knop voor praktijk nieuws.

Vakanties en vrije dagen

De Locatie Tzummarum is gesloten van 25-12-2021 t/m 09-01-2022
Waarneming praktijk Bjirmenstate, tel: 0517591255

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Tzummarum
Jel Rinckesstrjitte 2 8851 ED TZUMMARUM

Praktijkinformatie

Openingstijden
De praktijk is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur en op woensdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.

Avond-, nacht- en weekenddienst
De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de Dokterswacht Friesland. Op de huisartsenpost werken de meeste huisartsen uit Friesland samen.
Openingstijden: iedere werkdag na 17.00, op zaterdag, zondag en op feestdagen.
De huisartsenpost is niet zonder telefonische afspraak te bezoeken.
Telefoon Dokterswacht Friesland: 0900 – 1127112
Adres: Henri Dunantweg 2, Leeuwarden ( naast spoedeisende hulp MCL)

Waarneming in vakanties
Huisartsenpraktijk Bjirmenstate
Bjirmenstate 52
8855 GB  Sexbierum
tel. 0517 – 591255
Website: www.huisartssexbierum.nl

Ophalen medicatie
U kunt uw medicijnen 2 werkdagen na bestellen ophalen vanaf 14:00uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Op maandag en woensdag komen er geen medicijnen binnen in de apotheek.
Indien u bovengenoemde dagen en/of tijdstippen niet kunt, dan kunt u contact opnemen met de assistente.

Spreekuur op afspraak
Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Het spreekuur is uitsluitend volgens afspraak (met uitzondering van spoedgevallen).
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8:00 en 10:00 uur. Voor eenvoudige vragen kunt u ook de assistente bellen (zo nodig belt de huisarts u terug).
Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.
De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
Bij verwondingen of andere spoedeisende zaken, (tijdens openingstijden) kunt u natuurlijk direct naar de praktijk komen. Graag even bellen vooraf of laten bellen is verstandig. De assistente kan dan zorgen dat de huisarts dan op de praktijk is.
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Telefonisch spreekuur
Voor eenvoudige vragen kunt u in overleg met de assistente teruggebeld worden door de huisarts. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.
De assistente staat u te woord en kan u vaak direct zelf helpen. Iedere vraag wordt daarnaast voorgelegd aan de huisarts. Deze belt u in overleg op een ander tijdstip terug.

Assistente
De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:
* Herhaalrecepten
* Administratieve vragen
* Aanstippen van wratten
* Verbinden van wonden
* Hechtingen verwijderen
* Zwangerschapstest
* Urine onderzoek
* Reizigersadvisering en vaccinaties
* Verstrekken van informatiefolders

Physician assistent
Mw. Letty van der Meer- Brander is onze verpleegkundig specialist. Samen met de huisarts verzorgt zij de zorg voor zowel de acute en chronische zieke patienten. Mw. van der Meer- Brander is vast aanwezig op maandag en vrijdag.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn in het algemeen de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Bankrekeningnummer praktijk
ABN bank NL44 ABNA 0578 9328 22 ten name van Eisinger en Jalink, Ried. Vermeld bij uw betaling altijd uw factuurnummer en debiteurnummer.